buy flagyl online
 • Ciència

  HPCNow! disposa d'un ampli coneixement en HPC i pot dissenyar la solució perfecta per a cobrir totes les teves necessitats, incidint en la eficiència i el rendiment.
  +Read More
 • Administració de clusters

  Gestionar un supercomputador no es una tasca fàcil. HPCNow! disposa del millor equip d'experts per a resoldre qualsevol problema relacionat amb la computació d'altes prestacions.
  +Read More
 • Optimització

  HPCNow! pot accelerar i optimitzar les teves simulacions, portant-les fins a nous límits
  +Read More
 • Disseny

  HPCNow! no té preferències quant a proveïdors, i per aquesta raó pot participar en concursos públics com a assessor independent i imparcial.
  +Read More
 • sNow! Cluster Suite

  sNow! és la suite d’administració i gestió d’infrastructures de càlcul més avançada.
  +Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

sNow! és una suite basada en software Open source dissenyada per a la instal·lació i administració d'infraestructures HPC. L'equip de HPCNow!, amb una sòlida experiència en l'us, manteniment i administració d'aquest tipus d'infraestructures en entorns científics i d'enginyeria n'es l'encarregat del seu desenvolupament. sNow! és fàcil d'usar i instal·la tot el software i eines necessàries per operar i treballar amb un cluster, com són el sistema operatiu, eines de monitorització, filesystems per cluster, gestors de cues, o llibreries matemàtiques i de paralelització.

sNow! está específicament dissenyat per extreure el màxim rendiment del cluster, allotjant els serveis més crítics del mateix en una capa d'alta disponibilitat amb balanceig de càrrega, dotant-lo així de l'escalabilitat i tolerancia a fallides en els entorns HPC més crítics i exigents. A més la seva configuració i metadades pot èsser replicada via internet el que facilita enormement la recuperació en cas de desastres.

HPCNow!

HPCNow! proveeix als seus clients de les solucions i tecnologies necessàries per afrontar els problemes més complexos en l’àmbit del càlcul d’altes prestacions (High Performance Computing, HPC). L'empresa té experts en diversos camps, capaços de proveir serveis de múltiples àrees com el disseny de clústers, l’administració de supercomputadors o el suport a l’usuari.

HPCNow! contribueix al desenvolupament de projectes de codi obert relacionats amb HPC i gestiona el portal de coneixement de referència internacional, HPC Knowledge Portal

Pharmacy advantage comprare viagra senza ricetta in farmacia therefore. Order prescription pills my experience with priligy medical terminology course.