Configuració

  • Print

HPCNow! compta amb tècnics experts especialitzats en Computació d'Altes Prestacions i Clustering que fan que el nostre treball no es redueixi a configurar el sistema. Oferim que quan el seu nou clúster entri en producció, pugui tenir un sistema funcionant correctament amb benchmarks de rendiment per caracteritzar-ne el bon funcionament, un sistema de cues configurat d'acord a les seves necessitats i formació a mida per la introducció a la nova arquitectura tant pels usuaris finals com també pels administradors encarregats de gestionar-les.

L’HPC requereix d’un rendiment excepcional i per això proposem no utilitzar un node principal central per proporcionar els serveis més crítics en l'entorn de clúster. Per tal de minimitzar el risc oferim tots els serveis crítics a través d'un escenari d'alta disponibilitat i de càrrega equilibrada, que pot fer front a les situacions més adverses i exigents.