sNow!

  • Print

sNow! és una suite basada en software Open source dissenyada per a la instal·lació i administració d'infraestructures HPC. L'equip de HPCNow!, amb una sòlida experiència en l'us, manteniment i administració d'aquest tipus d'infraestructures en entorns científics i d'enginyeria n'es l'encarregat del seu desenvolupament. sNow! és fàcil d'usar i instal·la tot el software i eines necessàries per operar i treballar amb un cluster, com són el sistema operatiu, eines de monitorització, filesystems per cluster, gestors de cues, o llibreries matemàtiques i de paralelització.

sNow! está específicament dissenyat per extreure el màxim rendiment del cluster, allotjant els serveis més crítics del mateix en una capa d'alta disponibilitat amb balanceig de càrrega, dotant-lo així de l'escalabilitat i tolerancia a fallides en els entorns HPC més crítics i exigents. A més la seva configuració i metadades pot èsser replicada via internet el que facilita enormement la recuperació en cas de desastres.