Suport

El manteniment i l’emmagatzematge dels sistemes de càlcul és una tasca imprescindible durant tot el seu cicle de vida. Per aquest motiu, oferim el nostre servei d’assistència tècnica, indicat per a la gestió de qualsevol tipus d’arquitectura HPC, incloent-hi sistemes SMP, clústers amb Infiniband o arquitectures híbrides que incloguin GPU o coprocessadors. Assessorem als administradors de sistemes per tal d’obtenir la configuració òptima de totes les eines involucrades en la gestió del clúster. A més, col·laborem amb ells sobre el terreny per resoldre qualsevol incidència tècnica en la major brevetat i amb la màxima eficiència.

Proporcionem suport tècnic per als sistemes de fitxers paral·lels més utilitzats en els supercomputadors, com ara Lustre o BeeGFS. Tant en sistemes d’HPC com en clústers d’alta disponibilitat, aquest és un component crític a l’hora d’obtenir un alt rendiment. Així doncs, assessorem sobre el sistema de fitxers més adequat a les necessitats del client i ens encarreguem de la seva instal·lació i optimització per poder donar-li el màxim rendiment. A més, els nostres tècnics disposen d’una sòlida formació científica i una àmplia experiència en el tracte amb usuaris de sistemes de càlcul. Aquests coneixements ens permeten oferir un millor suport a l’usuari, aconsellant i resolent qualsevol dificultat tècnica que pugui sorgir durant l’ús de software de simulació en un supercomputador.

Paquets d’hores de suport

Per al clients que tinguin la necessitat de suport puntual, s’ofereixen paquets d’hores de suport tècnic per part dels tècnics especialitzats d’HPCNow! mitjançant eines de ticketing i suport telefònic. El paquet mínim és de 10 hores i té una caducitat de tres mesos.

Contractes de suport

En els casos en els que el suport hagi de ser més sostingut, negociem contractes de serveis (SLA) acotant exactament les accions a realitzar per part dels tècnics. D’aquesta manera, oferim al client la solució més adequada per resoldre els problemes de la forma més eficient sense haver de preocupar-se de tenir tècnics específics d’HPC en plantilla.

Serveis gestionats

Per administrar sistemes en entorns HPC d’una manera eficient, s’ofereixen serveis gestionats d’administració remota, realitzats mitjançant mecanismes segurs i auditables.

Es tracta de l’externalització total o parcial de la infraestructura i del personal de l’empresa quan sigui necessari; per exemple, quan es requereix un ús intensiu d’aquesta infraestructura per abastir amb els recursos necessaris a la resta d’àrees de negoci. Aquests serveis gestionats HPC integren el personal, els processos i la tecnologia necessaris que es requereixin per al seu correcte funcionament, de manera remota i amb l’ús de software de monitoratge que controla les funcions realitzades i que es connecta amb els servidors i serveis necessaris de l’empresa.

Entre les responsabilitats de l’administració remota es troben el monitoratge del hardware i la seguretat, les còpies de seguretat, l’administració d’usuaris i grups, la instal·lació i actualització de software, així com el suport a l’usuari, tot això fent servir metodologies, procediments i programes que ajuden a minimitzar la interrupció del servei i a optimitzar els recursos de càlcul. D’aquesta manera, l’empresa es pot concentrar en la seva estratègia de negoci.

Oficines centrals

Parc Tecnològic
Marie Curie, 8 08042 Barcelona
+34 931640488
info@hpcnow.com
Veure localització


Oficina NZ

61 Kahawairahi Drive
Beachlands
2018 - Auckland (New Zealand)
+64 (0) 22 344 2801
info@hpcnow.com

Contacte

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem.


    Accepto els termes i les condicions