La convergència de l’HPC, el Big Data i el Cloud permet l’emergència de noves aplicacions i serveis. Els nous mètodes d’accés faciliten la democratització de l’HPC oferint recursos més econòmics i fàcils d’utilitzar. Per exemple, si sobre plataformes cloud es posen a disposició recursos HPC i eines de software per a anàlisi i simulació, això permet dissenyar millors productes i serveis a empreses que avui no disposen d’infraestructura per fer-ho.

D’altra banda, el cloud permet a la comunitat HPC més clàssica beneficiar-se de grans capacitats computacionals i d’una gran abundància d’informació i dades primàries obertes a través d’una infraestructura HPC i de dades basades en tecnologies cloud.

L’estreta relació existent entre l’HPC, el cloud i el creixent nombre d’aplicacions industrials i àrees científiques, fa de l’HPC una eina interdisciplinària clau, ja que els aspectes computacionals s’integren cada cop més en múltiples i diverses àrees com ara la bioquímica, la farmacologia, l’enginyeria, l’entreteniment o les finances.

 

Aplicacions
Entorn d’usuari: Web services

 

Middleware 
Sistema de fitxers: Ceph, S3
Eines d’alertes i monitoratge: Ganglia, Nagios, Icinga, Grafana, Elastic Search

 

Software de sistema
Cluster manager: Bright Computing
Virtualització: OpenNebula, OpenStack, VMware, Xen-Source, KVM
Containers: Singularity, Docker, Docker Swarm, LXD

 

Hardware / Infraestructura
Cloud privat: Nodes de virtualització, emmagatzematge
Cloud públic: Configuració d’entorns HPC en cloud públics (VMs o baremetal)
Cloud HPC Pay-per-use: Integració de recursos remots en sistemes HPC locals

 

Oficines centrals

Parc Tecnològic
Marie Curie, 8 08042 Barcelona
+34 931640488
info@hpcnow.com
Veure localització


Oficina NZ

61 Kahawairahi Drive
Beachlands
2018 - Auckland (New Zealand)
+64 (0) 22 344 2801
info@hpcnow.com

Contacte

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem.


    Accepto els termes i les condicions