La convergència de les solucions HPC i la intel·ligència artificial (IA) està impulsant un important canvi de paradigma en la computació clàssica i l’anàlisi de dades. A mesura que la línia es difumina entre els diferents tipus de càrregues de treball, els científics de dades, els investigadors i els enginyers de productes estan aprofitant les noves eines i capacitats de la intel·ligència artificial per executar tasques altament complexes en temps real.

Dissenyem, proveïm, instal·lem i mantenim tot el necessari a nivell de hardware i software per fer funcionar un clúster dedicat a l’entrenament de models d’IA. Proposem solucions dels següents tipus (sense excloure’n altres dissenyades a mida):

Aplicacions
Entorn d’usuari: Web services

 

Middleware 
Sistemes de fitxers paral·lels: BeeGFS, Lustre, GPFS, HDFS
Eines de desenvolupament: Tensorflow, Caffe
Eines d’alertes i monitoratge: Ganglia, Nagios, Icinga, Grafana, Elastic Search

 

Software de sistema
Cluster manager: Bright Computing

 

Hardware / Infraestructura
Clúster d’IA: Nodes d’inici de sessió, Node de càlcul específics (GPU, FPGA)
Estacions de treball d’IA: Estacions de treball amb GPU de càlcul
Cloud Pay-per-use

 

Oficines centrals

Parc Tecnològic
Marie Curie, 8 08042 Barcelona
+34 931640488
info@hpcnow.com
Veure localització


Oficina NZ

61 Kahawairahi Drive
Beachlands
2018 - Auckland (New Zealand)
+64 (0) 22 344 2801
info@hpcnow.com

Contacte

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem.


    Accepto els termes i les condicions